ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครองออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 64
ประกาศแจ้งเปิดเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 64
ผู้ปกครองนักเรียนรับเอกสารประกอบการเรียนออนไลน์
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 64
ประกาศการเปิดภาคเรียน และการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 64
เจ้าหน้าที่พ่นยาฆ่าเชื้อCOVID-19
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 64
ประชุมออนไลน์ คณะครูโรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 64
แจ้งหลักปฏิบัติ 5 ข้อ ต่อสู้โควิด-19 D-M-H-T-T
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 64
ประกาศแจ้งให้นักเรียน คุณครู และบุคลากรทุกคนของ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามที่เดินทางกลับภูมิลำเนา หรือเดินทางไปยังต่างจังหวัด ขอความร่วมมือเดินทางกลับจังหวัพระนครศรีอยุธยา
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 64
ยินดีต้อนรับท่านผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1/2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 64
ยินดีต้อนรับท่านผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1/3 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 64
ยินดีต้อนรับท่านผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1/4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 64
ประกาศการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program)
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 64
ประกาศ แจ้งการรายงานตัวนักเรียนห้องพิเศษ IEP ห้องปกติและนักเรียนย้ายระหว่างปี
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 64
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 64
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 64
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่สำนักงาน
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 64
คะแนนผลการประเมินการอ่าน RT
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 64
ลิ้งค์รับสมัครเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 64
การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 และมาตรการเตรียมความพร้อมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 64
อบรม SAR และประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 16 เม.ย. 64