ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อนวัตกรรมการสอนออนไลน์
โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 64
ประชุมครูเพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาการ
โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 64
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2564
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 64
การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 64
การอบรมการประเมินผลการปฎิบัติงาน (Performance Agreement : PA)
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 64
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ประจำปีงบประมาณ 2565
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 64
การรับนมโรงเรียน และเงินอาหารกลางวัน
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 64
การประเมินวิทยฐานะ
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การรับนมโรงเรียนและอาหารกลางวัน วันที่ 2-3 ตุลาคม 2564
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 64
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา และ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 64
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่สำนักงาน
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 64
ประกาศ เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 64
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 64
ประเมินห้องเรียนคุณภาพ
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 64
การส่งเสริมความปลอดภัย ติดตั้งกล้องวงจรปิด
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 64
พ่นยาฆ่าเชื้อ COVID-19
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 64
ร่วมแสดงความยินดีแด่นายกเทศมนตรีตำบลปราสาททอง
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 64
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 64
ประชุมผู้ปกครองออนไลน์
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 64
นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และสภาพปัญหาระยะที่ 1
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 64