ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม  

(Watchumpolnikayaram  school)


          โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม นี้  ได้แยกออกจากโรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านเลน 1 (วัดกำแพง)  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2482 
ตั้งชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านเลน 2 ( วัดชุมพลนิกายาราม )  และได้แบ่งนักเรียนชายมา 72 คน นักเรียนหญิง 56 คน รวม 128 คน พร้อมกับครู  4  คน  มีนายเปล่ง  พงษ์สังข์  ครูใหญ่คนแรก นายเปรื่อง  พงษ์ศักดิ์ นางทองสุข  แรงขำ  และนางสาวสำรวย  จิตต์โสภา             
          ในขณะนั้น  อาศัยศาลาการเปรียญวัดชุมพลนิกายารามเป็นสถานที่เรียน  มีพระครูธรรมธิวากร  ( อุ่ม อารทธวิริโย ป.ธ. 6 )  เจ้าอาวาส เป็นองค์อุปถัมภ์    ขุนจำลองเลขาการเป็นนายอำเภอ  ขุนศรีสถิตย์ศึกษากรเป็นธรรมการ  ต่อมาทางราชการได้เปลี่ยนชื่อจากเดิมเป็นโรงเรียน  วัดชุมพลนิกายาราม

           พ.ศ. 2500  ท่านเจ้าอาวาสวัดชุมพลนิกายาราม  เป็นผู้ดำเนินการสร้างอาคาร  แบบ ป.1 ข   1  หลัง  จำนวน 5 ห้องเรียน  อาคารเรียนของนักเรียนก่อนประถมศึกษา (ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว)
           พ.ศ. 2506  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 004 และงบประมาณจากกองสลากกินแบ่งฯ  1  หลัง 16 ห้องเรียน
           พ.ศ. 2518 , 2521 และ 2522  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ ป.1 ข   รวม 3 หลัง  จำนวน 10 ห้องเรียน
           พ.ศ. 2535  โรงเรียนจำเป็นต้องรื้ออาคารเรียนแบบ ป.1 ข   4 ห้องเรียน 1 หลัง เพื่อเป็นสถานที่จัดสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 2/28 จำนวน 9 ห้องเรียน 1 หลัง
           พ.ศ. 2541  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์  1 หลัง
           พ.ศ. 2542  ได้รับเงินบริจาคจากคุณฉัตรชัย และประชาชนสร้างอาคารวิชาการ 1 หลัง
           พ.ศ. 2550   สร้างห้องน้ำ  6  ห้อง  แบบ สปช. 601/29   1 หลัง                                     
           พ.ศ. 2551   สร้างอาคารศูนย์ออกกำลังกาย  โดยรับบริจาคจากพระครูวิชาญธรรมโชติและศิษย์ยานุศิษย์  1  หลัง
           พ.ศ. 2553   ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาสร้างอาคาร สปช.105/29 1 หลัง
           พ.ศ. 2553   ได้รับงบประมาณจากมูลนิธิ WD สร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 1 หลัง
           พ.ศ. 2553   ได้รับงบประมาณจัดสรร สร้างอาคารเรียน แบบแบบ สปช.105/29 1 หลัง
           พ.ศ. 2558   ได้รับงบประมาณจัดสรรสร้างอาคารเรียนแบบ แบบ สปช.105/29 1 หลัง

           ปัจจุบันมีอาคารเรียนถาวร 5 หลัง  อาคารประกอบ 6 หลัง ห้องน้ำห้องส้วมจำนวน 6 หลัง  ลานจอดรถหน้าโรงเรียน กว้าง 40 เมตร 
ยาว 80 เมตร  เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   มีนักเรียน  805  คน  มีข้าราชการครู  35 คน ครูอัตราจ้าง
4 คน มีบุคลากร 15 คน  มีเจ้าอาวาสวัดชุมพลนิกายาราม เป็นองค์อุปถัมภ์โรงเรียน