ภาพกิจกรรม
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
ดร.พิมพ์นารา เสาวนิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม นายศิริพงศ์ ศรีพิสุทธิ์ และนางสาวสุพาพร สุพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม นำคณะครูและบุคลากรทุกคน ร่วมกันปรับปรุงห้องปฏิบัติการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้เป็นห้องเรียนคุณภาพสำหรับนักเรียน เมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ และเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกคนต่อไป
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2564,00:57   อ่าน 114 ครั้ง