ภาพกิจกรรม
ส่งมอบเอกสารประกอบการเรียนออนไลน์

ดร.พิมพ์นารา เสาวนิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม นายศิริพงศ์ ศรีพิสุทธิ์ และนางสาวสุพาพร สุพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม พร้อมคณะครูและบุคลากร ส่งมอบเอกสารประกอบการเรียนออนไลน์ นมโรงเรียน และค่าอาหารกลางวันให้กับผู้ปกครองนักเรียนระดับขั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4 โดยใช้เทคนิคส่งมอบแบบไดร์ฟทรู (drIve thru) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)

โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2564,00:37   อ่าน 84 ครั้ง