ภาพกิจกรรม
ส่งมอบเอกสารประกอบการเรียนออนไลน์

ดร.พิมพ์นารา เสาวนิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม นายศิริพงศ์

ศรีพิสุทธิ์ และนางสาวสุพาพร สุพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

พร้อมคณะครูและบุคลากร ส่งมอบเอกสารประกอบการเรียนออนไลน์ นมโรงเรียน และค่าอาหารกลางวันให้กับผู้ปกครองนักเรียนระดับขั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 โดยใช้เทคนิคส่งมอบแบบไดร์ฟทรู (drive thru) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาค

ของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2564,00:32   อ่าน 89 ครั้ง