ภาพกิจกรรม
จัดทำเอกสารประกอบการเรียนออนไลน์

ดร.พิมพ์นารา เสาวนิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม นายศิริพงศ์ ศรีพิสุทธิ์ และนางสาวสุพาพร สุพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม พร้อมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม จัดทำเอกสารประกอบการเรียนออนไลน์ เพื่อเตรียมส่งมอบให้นักเรียนได้ใช้ในการเรียนในช่วงการปิคสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2564,00:22   อ่าน 84 ครั้ง