ภาพกิจกรรม
ประกาศให้โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ปิดทำการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษ

         สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covld - 19) มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ออกประกาศให้สถานศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด ปิดทำการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษ

         ดร.พิมพ์นารา เสาวนิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม จึงได้ประกาศให้โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ปิดทำการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษ เพื่อการปฏิบัติตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ และการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันไรคไข้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของโรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม อย่างเคร่งครัด

โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2564,23:56   อ่าน 87 ครั้ง